Itano Shuzo Honten

This sake brewery was founded in 1870. They use rice varieties Omachi, Asahi and Akebono, of which at least 90% is grown in Okayama Prefecture. Water for their sake brewery is taken from the nearby Ashimori River, which is the largest natural home of fireflies around Okayama. Fireflies dance around the river mainly in the summer months and are proof of the purity of the river water. The master brewer – toji – is Mr. Fuminobu Itano, who belongs to the Bicchu Brewers’ Guild. This guild is known for using traditional brewing methods even today, when sake breweries are using more and more machines. Regarding the traditional production, Mr. Itano manages to produce the same quality of sake every year. Their main product line is classical sake. If you speak Japanese, you can visit their site.

Futamo Genshu

Undiluted sake Futamo Genshu excels in its rich and full taste, despite its light and delicate aroma.

Thanks to its higher alcohol content – 19% – it is suitable for consumption as an aperitif or in mixed drinks. Due to its distinctive taste, it can be served heated up to 40°C or as part of hot drinks.

Kinojo Junmai

Kinojo Junmai is a fresh dry sake that uses Akebono rice, which is exclusively from growers in Okayama Prefecture. It is ground to 69%, which is unusually low for the Junmai category. Even so, this variety conveys its taste to the resulting sake.

We recommend serving it chilled or paired with dishes such as tempura or fish sashimi with a delicate taste.

Kinojo Junmai Ginjo

This Junmai Ginjo sake excels in its more pronounced aroma when using Akebono rice, which is ground to 60%, and gives this sake soft rice tones. It is beautifully fruity in aroma and taste. The combination of the local Akebono variety and the traditional brewing process represented by a member of the Bicchu Brewers’ Guild, Mr Fuminobu Itano, is a prime example of the local sake style, which reflects the area where it was brewed.

We recommend serving this sake chilled. For food-pairing, try the advice of Mrs. Keiko Itano, who likes to pair this sake with Sukiyaki or Yakitori chicken skewers, which are grilled using only salt and pepper.

Futamo Omachi tsurushi bizen-yaki junmai

The Itano Shuzo Honten sake brewery was inspired by history for brewing of this sake. In the past, it was said that miso paste or rice vinegar were tastier, when they immersed a carafe of Bizen ceramics in a fermentation vat during production. Therefore, this technique is also used in the production of this sake. A carafe is immersed in a fermentation vat with junmai-type sake for a predetermined time. This unglazed ceramic gives the sake a delicate taste with umami tones.

Omachi rice is used in the production, which is milled to 65%. This rice, by its own taste, supports the earthiness of this sake.

We recommend serving chilled or at room temperature. If served with food, it is well paired with the Japanese dish Buta Kakuni – cooked pieces of pork belly. Unusually, however, it is also suitable for leaf salads with less pronounced dressing or chocolate.

Itano Shuzo Honten

Tento sakévar byl založen roku 1870. Používají odrůdy rýže Omachi, Asahi a Akebono, která je z 90% pěstována v prefektuře Okayama. Vodu pro svůj sakévar berou z nedaleké řeky Ashimori, která je největším přirozeným domovem světlušek v okolí města Okayama. Světlušky tančí kolem řeky převážně v letních měsících a jsou důkazem čistoty říční vody. Sládkem je pan Fuminobu Itano, který patří do cechu sládků Bicchu. Tento cech je známý používáním tradičních metod výroby i v dnešní době, kdy sakévary používají čím dál tím víc stroje. Vzhledem k tradiční výrobě se panu Itano daří vyrábět stejně kvalitní saké každý rok. V tomto sakévaru se zaměřují hlavně na klasické saké. Pokud umíte japonsky, můžete navštívit jejich stránky.

Futamo Genshu

Neředěné saké Futamo Genshu vyniká svou bohatou a plnou chutí a to i přes svoje lehké a delikátní aroma. 

Díky vyššímu obsahu alkoholu – 19% – se hodí ke konzumaci jako aperitiv nebo do míchaných nápojů. Pro svoji výraznou chuť jej lze podávat ohřáté až na 40°C nebo jako součást horkých nápojů.

Kinojo Junmai

Kinojo Junmai je svěží suché saké, které používá rýži Akebono, která je výhradně od pěstitelů z prefektury Okayama. Je omleta na 69%, což je pro kategorii Junmai nezvykle nízko. I přesto tato odrůda předává svou chuť  výslednému saké.

Doporučujeme podávat vychlazené k pokrmům jako je tempura nebo sashimi z ryb s jemnou chutí.

Kinojo Junmai Ginjo

Toto saké typu Junmai Ginjo vyniká svým výraznějším aroma při použití rýže Akebono, která je omleta na 60% a dodává tomuto saké jemné rýžové tóny. Ve vůni i v chuti je krásně ovocné. Spojení lokální odrůdy Akebono a tradičního postupu výroby, který reprezentuje člen cechu sládků Bicchu, pan Fuminobu Itano, je ukázkovým příkladem místního stylu saké, které odráží oblast, kde bylo uvařeno.

Doporučujeme toto saké podávat vychlazené. Pro párování s jídlem vyzkoušejte rady paní Keiko Itano, která toto saké ráda páruje s pokrmem Sukiyaki nebo s kuřecími špízky Yakitori, které jsou grilovány pouze za použití soli a pepře.

Futamo Omachi tsurushi bizen-yaki junmai

U tohoto saké se v sakévaru Itano Shuzo Honten inspirovali v historii. V minulosti se tradovalo, že miso pasta nebo rýžový ocet byli chutnější, když během výroby ponořili do kvasné kádě karafu z keramiky Bizen. Proto se této techniky využívá i u výroby tohoto saké. Do kvasné kádě se saké typu junmai se ponoří keramická karafa na předem stanovenou dobu. Tato neglazovaná keramika propůjčí saké jemnou chuť s tóny umami.

Při výrobě je použita rýže odrůdy Omachi, která je omleta na 65%. Tato rýže svou vlastní chutí podporuje zemitost tohoto saké.

Doporučujeme podávat vychlazené nebo při pokojové teplotě. Z pokrmů se dobře páruje s japonským pokrmem Buta Kakuni – vařené kousky vepřového bůčku. Nezvykle se ale také hodí k listovým salátům s méně výrazným dressingem nebo k čokoládě.

Scroll to Top