Ile Four is a company founded by three friends who enjoyed drinking sake. The brand name refers to the four main Japanese islands. Their goal is to bring customers a product that is understandable even to people who cannot read Japanese characters. Therefore, you will only find symbols on the bottles, which in translation mean “modern sake”. For more detailed information about the philosophy of their brand, we recommend visiting the Ile Four website. If you click on the bottle in the detail, you will be redirected to the relevant product in our e-shop.

Ile Four Junmai

This Junmai is the entry point for the Ile Four sake line. It is sake with a medium body, pleasant acidity and you can feel sherry in the taste.

We recommend pairing it with starters such as Jamon Iberico, shrimp or Camembert cheeses.

We recommend serving Ile Four Junmai chilled or you can mix refreshing cocktails from it.

Ile Four Junmai Ginjo

Ile Four Junmai Ginjo is a light dry sake with a refined aroma. Yamada Nishiki and Akebono rice are milled to 55% to reveal the kernel, giving the sake its purity of taste.

The aroma is of raisins with traces of watermelon. It tastes drier and has the same tones as the aroma. Sake is more acidic, which adds to its drinkability. At the first sip, it seems that the fruit is softer and begins to show more strongly at the end, both in aroma and taste.

This Junmai Ginjo goes well with lighter meat dishes, pasta dishes and of course fish and seafood. We recommend serving chilled.

Ile Four Junmai Daiginjo

Junmai Daiginjo represents the pinnacle of the brewer’s craftsmanship in making sake. Only Yamada Nishiki rice is used for production, it is milled by 50% and the fermentation takes place at lower temperatures than usual. Everything to create this luxurious sake.

It is very aromatic. At first appears watermelon and grape, followed by tones of apples and berries. Finally, traces of citrus can be found. The taste is fruity and fresh with a clean finish.

Ile Four Junmai Daiginjo is best enjoyed chilled as an aperitif. This light, delicate, aromatic and complex sake combines well with delicate dishes such as fish and seafood dishes, foie gras or jamon iberico.

Ile Four Yuzu

The jury awarded this fruit sake a gold medal at the prestigious International Wine and Spirit Competition (IWSC) in London in July 2019. It was mainly the harmony of fruit and citrus flavors and aromas, created by mixing citrus juice from yuzu and premium sake junmai, which convinced the jury.

Citrus yuzu has been growing in Japan for over 1,000 years. Thanks to its dry pulp and many seeds, the process of obtaining juice is a very expensive process. Fortunately, a very small amount is enough to give this fruity sake a taste.

It is best to enjoy Ile Four Yuzu on ice or in a cocktail. Or add a little sparkling wine 😉

Ile Four Momo

According to Japanese legend, white peach Momo has the power to protect against the forces of evil. For example, the legend of Momotaró – a boy who was sent from heaven hidden in a peach and who later liberated the demon-occupied island.

Although it can’t be proven that peach Ile Four Momo would give you the strength to fight demons and monsters, we are pretty sure that the combination of white peaches and premium sake junmai is damn good 🙂

Ile Four Momo can be enjoyed on ice or in a cocktail.

 

Ile Four Ume

For many centuries, plum trees have been a symbol of the coming spring for the Japanese, as they have been blooming since the end of January. And just as the feast of blooming sakura is held, so are the celebrations of plum blossoms.

In Japan, they don’t eat them directly because they are sour. Therefore, they are most often pickled. When you add them together with a few other ingredients to the shochu, you will create a traditional umeshu.

In contrast, Ile Four Ume combines the taste of these plums with premium sake junmai. Together they form a great combination and you can enjoy it chilled or in a cocktail.

Ile Four je společnost založená třemi přáteli, které bavilo pít saké. Název značky odkazuje na čtyři hlavní Japonské ostrovy. Jejich cílem je přinášet zákazníkům produkt, který je srozumitelný i pro lidi, co neumí číst Japonské znaky. Proto najdete na lahvích pouze symboly, které v překladu znamenají “moderní saké”. Pro detailnější informace o filozofii jejich značky doporučujeme navštívit stránky Ile Four. Pokud v detailu saké kliknete na láhev, budete přesměrováni na příslušný produkt v našem e-shopu.

Ile Four Junmai

Tento Junmai je vstupním bodem pro řadu saké od společnosti Ile Four. Je to saké se středním tělem, příjemnou kyselostí a v chuti jsou cítit tóny sherry.

Doporučujeme ho párovat s předkrmy jako je Jamon Iberico, krevetami nebo sýry typu camembert.

Ile Four Junmai doporučujeme podávat vychlazený anebo si z něj můžete namíchat osvěžující koktejly.

Ile Four Junmai Ginjo

Ile Four Junmai Ginjo je lehké suché saké s vytříbeným aroma. Rýže Yamada Nishiki a Akebono jsou omlety na 55%, aby bylo odhaleno jádro zrníčka a to dodalo tomuto saké jeho čistotu chuti.

Ve vůni jsou cítit hrozinky se stopami melounu. V chuti je sušší a projevují se v ní stejné tóny jako ve vůni. Saké je kyselejší, což mu dodává na pitelnosti. Při prvním napití se zdá, že ovoce je jemnější a začne se projevovat silněji až v závěru a to jak ve vůni, tak i v chuti.

Toto Junmai Ginjo se dobře hodí k lehčím masovým chodům, těstovinovým pokrmům a samozřejmě k rybám a mořským plodům. Doporučujeme podávat vychlazené.

Ile Four Junmai Daiginjo

Junmai Daiginjo představuje vrchol řemeslné zručnosti sládka při výrobě saké. Pro výrobu je použita výhradně rýže Yamada Nishiki, je omleta o 50% a kvašení probíhá za nižších teplot než je obvyklé. Vše pro to, aby vzniklo toto luxusní saké.

Je velmi aromatické. První se objeví meloun a hroznové víno, následováno tóny jablek a  bobulovitého ovoce. V závěru lze najít stopy citrusů. V chuti je ovocné a svěží s čistým závěrem. 

Ile Four Junmai Daiginjo si nejlépe vychutnáte vychlazené jako aperitiv. Toto lehké, delikátní, aromatické a komplexní saké se dobře snoubí s jídly jemných chutí, jako pokrmy z ryb a mořských plodů, foie gras nebo jamon iberico.

Ile Four Yuzu

Porota na prestižní soutěži International Wine and Spirit Competition (IWSC) pořádané v Londýně ocenila toto ovocné saké v červenci roku 2019 zlatou medailí. Byla to především harmonie ovocných a citrusových chutí a vůní, vzniklá smícháním šťávy z citrusu yuzu a prémiového saké junmai, která porotu přesvědčila.

Citrus yuzu roste v Japonsku přes 1000 let. Díky jeho suché dužině a mnoha peckám, je proces získání šťávy procesem velmi nákladným. Naštěstí stačí velmi malé množství, aby dodalo tomuto ovocnému saké chuť. 

Nejlépe si Ile Four Yuzu vychutnáte na ledu nebo v koktejlu. Nebo přidejte trochu šumivého vína 😉

Ile Four Momo

Podle Japonské legendy má bílá broskev Momo sílu chránit před silami zla. Například legenda o Momotaró – chlapci, který byl z nebe seslán ukrytý v broskvi a který později osvobodil démony obsazený ostrov.

I když nelze dokázat, že by vám broskvové Ile Four Momo dodalo sílu bojovat s démony a příšerami, jsme si celkem jistí, že kombinace bílých broskví a prémiového saké junmai je po čertech dobrá 🙂

Ile Four Momo si báječně vychutnáte na ledu nebo v koktejlu.

 

Ile Four Ume

Po mnoho staletí byly slívové stromy pro Japonce symbolem přicházejícího jara, protože kvetou již od konce ledna. A stejně jako se pořádají svátky rozkvetlých sakur, pořádají se i oslavy květů slivoně.

V Japonsku se ume nejí přímo, protože jsou kyselé. Proto se nejčastěji nakládají. Když je přidáte spolu s pár dalšími ingrediencemi do shochu, vznikne vám tradiční umeshu.

Naproti tomu Ile Four Ume v sobě spojuje chuť těchto švestek s prémiovým saké junmai. Spolu tvoří skvělou kombinaci a můžete si ji vychutnat chlazenou nebo v koktejlu.

Scroll to Top